thực đơn của nấu tiệc diệu thảo

MÓN ĂN MỚI

Thực Đơn Tiệc 11

Gà hấp hành

450.000
350.000

Thực Đơn Tiệc 3

Đà điểu xào đậu rồng

350.000

Thực Đơn Tiệc 2

Mực xào thập cẩm

300.000

Thực Đơn Tiệc 1

Soup cua

280.000

Thực đơn Tea Break 2 (205K/set)

MUFFIN CAM

Thực đơn Tea Break 2 (205K/set)

BÁNH KEM TEABREAK

Thực đơn Tea Break 2 (205K/set)

SU SINGAPORE

Thực đơn Tea Break 2 (205K/set)

BÁNH MACARON

Thực đơn Tea Break 2 (205K/set)

CUPCAKE THÁP

Thực đơn Tea Break 2 (205K/set)

SUSHI

Thực đơn Tea Break 2 (205K/set)

TART TÔM